PRACA
AKTUALIZACJA - NABÓR ZAKOŃCZONY.

Poszukujemy osób chętnych do pracy w zespole projektowym na stanowisku asystenta/-tki projektanta / architekta. 

 
Wymagania: 
- ukończone studia - mgr inż. architekt, 
- biegła znajomość programu typu Autocad, 
- dobra znajomość programu Sketchup, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania BIM, 
- mile widziane doświadczenie w biurze projektowym. 
 
Oczekujemy: 
- zaangażowania w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań, 
- cierpliwości, dbałości o szczegóły i dokładności,  
- dyspozycyjności - praca stacjonarna w centrum Gdyni.. 
 
Oferujemy: 
- pracę przy ciekawych projektach budowlanych, wykonawczych oraz wnętrz, dających możliwość wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego, 
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania, 
- praktykę zawodową do uprawnień budowlanych, 
- przyjazną atmosferę w pracy. 
 
Opis stanowiska: 
- opracowywanie rysunków Cad do projektów budowlanych, wykonawczych oraz wnętrz, na podstawie wytycznych architektów prowadzących oraz projektantów branż, 
- wsparcie zespołu projektowego przy opracowywaniu koncepcji, modelowaniu 3d, przygotowaniu prezentacji, 
-  inwentaryzacje budowlane - pomiary, dokumentacje zdjęciowe, digitalizacja, 
- tworzenie przedmiarów robót, wsparcie w przygotowaniu kosztorysów, 
- współpraca z projektantami branżowymi. 
 
Aplikacje w formie portfolio i CV prosimy przesyłać na adres mailowy: erstudio@erstudio.pl, w tytule maila proszę wpisać: Praca - Asystent Architekta. 
 
W związku z przepisami RODO prosimy, o zawarcie w CV zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ER studio Robert Ereciński Architekt w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 
 
Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ER studio Robert Ereciński ARCHITEKT z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Starowiejska 22/1, 81-356 Gdynia). 
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: erstudio@erstudio.pl 
oraz w siedzibie przy ul. Starowiejska 22/1, 81-356 Gdynia. 
 II. Cele i podstawy przetwarzania 
 Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 
- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 221 kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 
- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, portfolio, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
- w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 III. Prawa osób, których dane dotyczą 
 Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II. 
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I.  
Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 IV. Okres przechowywania danych 
 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, 
 V. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 VII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I. 

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, ze przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest ER STUDIO Robert Ereciński Architekt z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 22/1 w Gdyni, 81-356, e-mail: erstudio@erstudio.pl, tel. 501797111.
Przepisz tekst z obrazka.   
WYŚLIJ > 
KONTAKT

e-mail: erstudio@erstudio.pl

M:+48 501 797 111

ADRES

ER_STUDIO  
Robert Ereciński ARCHITEKT 
ul. Starowiejska 22/1  
81-356 Gdynia
POLAND 


© ER_studio Robert Ereciński